Tento dokument upravuje zásady ochrany osobných údajov poskytnutých používateľom webovej stránky FantaziaFest.sk. Vaša ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Našim cieľom je zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje vždy chránené a aby ste mali prístup k informáciám o tom, ako sú vaše osobné údaje spracovávané.

1. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je občianske združenie RegioPulz, so sídlom na adrese: Uhrovecká 305, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 42151511, zapísané v Register mimovládnych neziskových organizácií, pod registračným číslom: VVS/1-900/90-35721
(ďalej len „správca“).

2. Aké údaje získavame a ako ich spracovávame?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne. To môžu byť vaše kontaktné údaje, ako sú meno, priezvisko, adresa e-mailu a telefónne číslo, ako aj informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulárov na našej webovej stránke.
Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými zákonnými predpismi a výhradne na účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Spracúvame vaše osobné údaje pre účely ako sú poskytovanie informácií o našich službách, vybavovanie vašich objednávok a požiadaviek, spracovanie platieb a faktúr, a všeobecne na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky a našich služieb.

3. Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, ako aj o ich opravu alebo vymazanie. Môžete tiež kedykoľvek požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo o ich prenositeľnosť. Vaše požiadavky budeme riešiť v zmysle platných zákonných predpisov a v rozsahu, ktorý umožňuje technické možnosti a vývoj našich systémov.

4. Zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho vedomia a súhlasu, s výnimkou prípadov, ktoré sú v súlade so zákonom a na ochranu práv a bezpečnosti našej spoločnosti a našich zákazníkov. Ak budeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, budeme to robiť len na základe uzavretých dohôd a v súlade s platnými zákonnými predpismi. 

5. Zabezpečenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu, zmenám a poškodeniu. Používame opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím, ako aj pred stratou alebo poškodením. Naši zamestnanci sú informovaní o dôležitosti ochrany osobných údajov a dodržiavajú naše bezpečnostné politiky a postupy. 

6. Používanie súborov cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme na váš počítač alebo mobilné zariadenie, keď navštívite našu webovú stránku.

Súbory cookies nám umožňujú zlepšiť funkčnosť a použiteľnosť našej webovej stránky, ako aj sledovať návštevnosť stránky. 

7. Zmeny v ochrane osobných údajov

Tento dokument môže byť čas od času aktualizovaný a zmenený. Ak sa zmeny týkajú spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, budeme vás informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo inými spôsobmi, ako je to potrebné.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@fantaziafest.sk. Sme vám k dispozícii a radi vám pomôžeme.