OBCHODNÉ PODMIENKY

Predmet obchodných podmienok
Dolu uvedené obchodné podmienky upravujú predaj vstupeniek na kultúrne, prípadne iné podujatia organizované občianskym združením RegioPulz, prostredníctvom internetového obchodu fantaziafest.sk, prevádzkovaného občianskym združením RegioPulz (ďalej len prevádzkovateľ) a všetky zmluvné vzťahy so zákazníkmi, ktoré z toho vyplývajú. Obchodné podmienky sú platné od 01.12.2023.

Predaj vstupeniek
Predaj vstupeniek je realizovaný prostredníctvom internetového obchodu fantaziafest.sk, ktorý ponúka vstupenky výhradne formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka ktorá má elektronickú podobu. Jej platnosť sa overuje prostredníctvom unikátneho kódu, ktorým sa majiteľ vstupenky preukáže pri vstupu na dané podujatie. Vstupenka neumožňuje vstup na podujatie, slúži výhradne na obdržanie tzv. vstupného náramku, ktorý obdrží majiteľ platnej
vstupenky pri vstupu na podujatie.

Vstupný náramok
Na základe platného kódu vstupenky obdrží majiteľ vstupenky tzv. vstupný náramok, ktorý mu umožní opakovaný vstup na podujatie. Vstupný náramok je neprenosný, platný výhradne na jedno podujatie a umožňuje vstup vždy iba jednej osobe.

Ceny a poplatky
Cena vstupenky sa uvádza v EUR vrátane zákonnej sazby dane z pridanej hodnoty. Cena vstupenky uvedená pri online predaji je konečná. O aktuálnych cenách vstupeniek rozhoduje prevádzkovateľ.

Platba za vstupenky
Vstupenky je možné zaplatiť:
CardPay (platba cez virtuálny POS terminál VÚB banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a V-Pay. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
Bankovým prevodom (dostupné pre nákup vstupenky s predstihom minimálne 5 dní)

Doručenie vstupenky
Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Jej doručenie prebieha výhradne elektronickou formou a to nasledujúcimi spôsobmi:
Elektronickou poštou na adresu, ktorú zákazník vyplnil behom rezervácie. V prípade zakúpenia 2 a viac vstupeniek, umožňuje systém zaslanie jednotlivých vstupeniek na rôzne emailové adresy. Táto forma doručenia je povinná.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom tohoto e-obchodu a súčasne stranou označenou ako predávajúci a súčasne
usporiadateľom podujatí :
Občianske združenie RegioPulz 
Uhrovecká 305
020 61 Lednické Rovne
Slovenská Republika
IČO: 42151511
Zápis v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. VVS/1-900/90-35721

Email: info@fantaziafest.sk
Reklamačné podmienky
Zaplatené vstupné sa nevracia, pokiaľ nie je u konkrétneho podujatia uvedené ináč. V prípade, že konkrétne podujatie podlieha individuálnym storno podmienkam, ktoré umožňujú vrátenie vstupného, bude v prípade splnenia týchto podmienok majiteľovi vstupenky vstupné vrátené, avšak jeho výška bude ponížená o transakčný poplatok. Výška transakčného poplatku závisí od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolil pri zakúpení vstupenky. Vrátenie vstupného je možné výhradne prostredníctvom bankového prevodu
(zákazník musí poskytnúť bankové údaje).

Zakúpená vstupenka (E-ticket) sa nevymieňa za vstupenku na iné podujatie.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vstupenky zakúpené mimo internetový obchod fantaziafest.sk.  Vstupné za takto zakúpenú vstupenku nebude zo strany prevádzkovateľa vrátené. V prípade, že zo strany usporiadateľa dôjde k úplnému zrušeniu podujatia, bude zákazník, ktorý prevádzkovateľovi poskytol svoj kontakt (email, telefón), prostredníctvom tohto kontaktu vyrozumený o tom, že podujatie je zrušené. Prevádzkovateľ nenesie voči zákazníkovi žiadnu zodpovednosť v prípade, kedy nebude možné zákazníka prostredníctvom tohto kontaktu včas zastihnúť. Len v  prípade zrušenia podujatia ( nevzťahuje sa na presunutie podujatia ) zo strany usporiadateľa podujatia, bude prevádzkovateľ vracať vstupné výhradne do výšky zakúpenej vstupenky a to uvedenými spôsobmi:
Bankový prevod (zákazník musí poskytnúť bankové údaje)